top of page

TERMENI ȘI CONDIȚII

  1. DEFINIȚII ȘI TERMENI


Vânzător – PERFECT OUTFIT SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Șimleu Silvaniei, Str. Crișan, nr.14, județ Sălaj, Inmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului Sălaj: Nr. J31/246/2020, Cod Unic de Inregistrare: 42639850.


Cumpărator – persoana fizică/juridică sau orice entitate care își face un Cont în Site,  efectuează o Comanda în Site sau telefonic.


Client – persoană fizică/juridică care are sau obține acces la conținut prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Perfect Outfit (telefonic, electronic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Perfect Outfit și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui cont.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Cont – sectiunea din site formată dintr-o adresă de email și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul acestuia în site (comenzi, facturi proforme, adrese de livrare, etc).


Site – domeniul www.perfectoutfit.ro și subdomeniile acestuia.


Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzatorului, prin intermediul site-ului intenția sa de a achizitiona Bunuri și/sau Servicii de pe site.


Avans – Procent între 5-100% din valoarea comenzii, perceput în cazul comenzilor speciale, a importurilor de produse care nu sunt în stoc permanent.


Bunuri și servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comanda care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a comenzii.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între vânzător și cumpărător care nu necesită prezența fizică a niciuneia dintre părți. Acesta se consideră încheiat în momentul confirmării de către Vânzător a comenzii prin confirmarea disponibilității produsului. Confirmarea va fi transmisă fie prin email, fie telefonic de unul dintre operatorii magazinului online.

 

Conținut – Toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic. Conținutul oricărui email trimis Cumpărătorului de către Vânzător prin mijloace electronice sau orice alt mod de comunicare disponibil, fie direct, fie prin reprezentant. Date referitoare la Vânzător, detalii de contact sau de identificare juridică.

Newsletter – Mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv prin poșta electronică (email, SMS) asupra Bunurilor și serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațtiile conținute de acesta.


Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Perfect Outfit, Cumpăratorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.


Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.


 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE2.1 Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic/email) prin care vânzătorul își deruleaza operațiunile comerciale.


2.2 Notificarea primită de catre Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea automata a Comenzii. Acceptarea comenzii și încheierea contractului la distanță se face prin transmiterea unei notificări de confirmare comandă prin email sau telefonic de către un operator al Vânzătorului.


2.3 Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau serviciilor din Comandă. În cazul modificării cantității de Bunuri și/sau Servicii din Comandă, va anunța Cumpăratorul la adresa de email sau la numarul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată dacă este cazul.


2.4 Contractul se consideră încheiat între vânzător și cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poștei electronice/sms/telefonic notificării de expediere a comenzii.


2.5 Pentru Comenzile ce urmează a fi ridicate de la sediul Perfect Outfit, rezervarea produselor este valabila pentru 72 de ore de la confirmarea comenzii și a disponibilității de către un reprezentant al vânzătorului prin intermediul poștei electronice/sms/telefonic.


2.6 Documentul și informațiile puse la dispoziție de către vânzător pe site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție/comformitate emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia pentru bunurile achiziționate.


2.7 Informațiile prezentate în site, precum prețuri, stocuri, sunt considerate Oferte. Prin plasarea unei comenzi, cumpărătorul accepta oferta, însa încheierea contractului la distanțăa se va face cum este indicat in pct 2.4.


2.8 Factura proformă este fie documentul primit de cumpărător pe email după plasarea comenzii în site, fie documentul transmis manual de către un operator al magazinului pentru comenzile de produse care nu se regăsesc în oferta online. Factura proformă nu este un document fiscal și nu ține loc de factură fiscală care se livreaza fie împreună cu coletul, fie prin email după expedierea comenzii.

2.9 Notele de transport (awb-uri sau avize de expediție) sunt documente care însoțesc coletele livrate prin curier rapid sau curier propriu. Ele nu reprezintă documente fiscale și nu țin loc de factură fiscală.


2.10 Certificatele de garanție (unde este cazul) însoțesc produsele în momentul livrării. În caz contrar, poate fi apelat departamentul de relații cu clienții pentru informații suplimentare.

2.11 La cererea expresă a clientului (unde este cazul) se emit certificate de conformitate, calitate si trasabilitate, în funcție de specificațiile producătorului/importatorului.


 
3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE3.1 Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Pentru motive justificate Perfect Outfit își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Perfect Outfit, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.


3.2 Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea Contact din site. Vânzăatorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru acestea.


3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Perfect Outfit își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.


3.4 Perfect Outfit poate publica pe site informații despre bunuri și/sau servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de oricare alt terț cu care vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.


3.5 Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.


3.6 În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor afișat pe Site include toate taxele legale.


3.7 În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la: comisioane de plată cu cardul sau comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentăa a cardului acestuia, în cazul în care sunt percepute de banca emitentă a cardului. Responsabilitatea pentru acesta acțiune o poartă numai Cumpăratorul.


3.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau Serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia, descrieri de produs, specificații, etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.9 După achiziționarea unui Bun sau Serviciu, clientului i se poate cere prin email înscrierea unui review legat de bunul/serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul poate contribui la informarea altor posibili utilizatori/clienți/cumpărători de pe site. Vânzătorul nu este responsabil de informațiile cuprinse în review-uri.


4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

 

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru produse/servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul expres al acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale, indiferent de terțul care furnizează serviciul.5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ5.1 Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice/dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Perfect Outfit și a furnizorilor săi, fiindu-le rezervate toate drepturile obțtinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare/publicare).

5.2 Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea/distribuirea/publicarea/transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Perfect Outfit, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Perfect Outfit asupra Conținutului, precum și participarea la transferul/vânzarea/distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea, afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Perfect Outfit.


5.3 Orice conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Perfect Outfit și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Perfect Outfit cu referire la acest Conținut.


5.4 Clientul/Cumpăratorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Termenilor și Condițiilor.

5.5 În cazul în care Perfect Outfit oferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite.

5.6 Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Perfect Outfit și/sau al angajatului/prepusului Perfect Outfit care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul Conținut.

5.7 Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl insoțește, în cazul în care acesta există.


6. COMANDA


6.1 Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una din modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpăraturi, un Bun și/sau Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.


6.2 Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzi.


6.3 Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzator, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.


6.4 Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărator, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:


6.4.1 Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;


6.4.2 Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Perfect Outfit, în cazul plății online;


6.4.3 Datele furnizate de către Client/Cumpărător pe site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.4.4 Produsul comandat nu există în stoc fizic și nu poate fi adus spre livrare în timp util.

6.5 În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din contract. Suma va fi returnată după recepționarea retur a produselor de către Vânzător.


6.6 Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).


6.7 În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.7. POLITICA DE RETUR

BUNURI/SERVICII ȘI CLIENȚI/CUMPĂRĂTORI PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

 

POLITICA DE RETUR

Returul produselor sau dreptul de renunțare unilaterală a contractului din partea consumatorului este legiferată de Ordonanța Guvernului nr. 34 din 12 iunie 2014.
Potrivit art. 9 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 34 din 12 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesioniștii, aveți dreptul de a vă retrage din contractele incheiate la distanță fără a preciza motivele, in termen de 14 zile calendaristice de la data la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastra, in posesia fizica a produselor / a ultimului produs. Clienții care nu sunt mulțumiți de produs îl pot returna și/sau pot alege un alt produs în limita contravalorii produsului returnat, cu respectarea termenilor și condițiilor de mai jos. Nu vor fi acceptate pentru returnare produsele care vor fi desigilate,  lipsa etichetelor sau a ambalajelor originale. Înainte de a returna produsele, clienții trebuie să notifice prealabil comerciantul în scris către adresa de e-mail contact@perfectoutfit.ro, unde vor specifica următoarele:

-     produsul/produsele pe care doresc să le returneze

-     motivul returului

-     opțiunea înlocuirii sau rambursării sumei

 


7.1 Nu se asigură drept de retragere decât pentru clienții/cumpărătorii persoane fizice.


7.2 Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:


7.2.1 Contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat la cunoștință de faptul că își va pierde dreptul de retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător.


7.2.2 Furnizarea de bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere.


7.2.3 Furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar.


7.2.4 Furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau expira rapid.


7.2.5 Furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igiena și care au fost desigilate de Cumpărător.

 

7.2.6 Furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare inseparabil amestecate cu alte elemente.

 

 

8. CONFIDENȚIALITATE


8.1 Informațiile de orice natură furnizare de către Cumpărător/Client, Vânzătorului vor rămâne în proprietatea vânzătorului.


8.2 Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract făra consimțământul prealabil scris al Vânzâtorului.


8.3 Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați transmis prin intermediul Site-ului.


8.4 Prin înscrierea în baza de date Perfect Outfit, Clientul/Cumpăratorul îșsi ofertă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri Perfect Outfit, furnizori de servicii de marketing, agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru, alte companii cu care Perfect Outfit poate dezvolta programe comune de ofertare pe piața Bunurilor și/sau Serviciilor, etc.9. PUBLICITATE9.1 Newsletterele Perfect Outfit sunt transmise prin intermediul partnerilor specializați și agreați de Perfect Outfit. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.


9.2 În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Perfect Outfit în acest sens, sau folosirea link-ului Dezabonare din corpul Newsletterului.


9.3 Renunțarea la primirea Newsletterului de către Client sau Cumpărător se face în orice moment folosind link-ul dedicat de dezabonare din cadrul oricarui Newsletter. 


9.4 Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 
10. FACTURARE – PLATA


10.1 Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.perfectoutfit.ro includ TVA conform legislației în vigoare.


10.2 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în confirmarea comenzii, fie în email-ul transmis de către un operator, fie telefonic de către un reprezentat al Vânzătorului. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile/Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.


10.3 Vânzătorul nu este responsabil pentru informațiile greșite de facturare transmise de Cumpărător.

10.4 Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Perfect Outfit în format fizic atașată coletului cu produsele comandate, sau electronic prin poșta electronică, la adresa de email menționata de Cumpărător în Contul său.


10.5 Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.


10.6 Prin transmiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin transmiterea acestora prin intermediul poștei electronice, la adresa de email menționată în Contul său.


10.7 În cazul în care aceste informații nu vă sunt transmise în termen de 48 (patruzeci și opt) de ore prin email, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de email: contact@perfectoutfit.ro

10.8 Pentru plata prin card, datele cardului de plată al Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului nu vor fi accesibile Perfect Outfit și nici nu vor fi stocate de Vânzător sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.


10.9 În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale in cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

10.10 Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe site și să nu seteze opțiunea de logare automată de pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caractez puternic de securitate (de ex: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).11. LIVRAREA BUNURILOR


11.1 Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător, prin curieri proprii sau ridicarea de la sediul Perfect Outfit, conform opțiunii Clientului.


11.2 Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare – note de transport (awb/aviz de expediție).


11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și/sau Serviciilor numai pe teritoriul României.


 
12. AVANSURI


12.1 Produsele achitate cu avans aflate în situatia Comenzilor Speciale se consideră că intră sub incidența Art 16, punctul d. din OUG 34/2014 cu modificările ulterioare, Legii nr 157 din 22 iunie 2015: furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar și sunt considerate produse la care nu se poate invoca dreptul de retur.


 
13. GARANȚII


13.1 Toate bunurile comercializate de către Perfect Outfit beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalaje originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

 

14. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR


14.1 Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicatăa în Comandăa, înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscal, în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzăatorului. Conform Art. 20 din OUG 34/2014 cu modificările Legii nr 157/22.06.2015, riscul de deteriorare sau pierdere a produsului este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. 15. RĂSPUNDERE


15.1 Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.


15.2 Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului și, în măsura permisă de legislatia în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.


15.2 Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existența la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării comenzii.


15.3 Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.


15.4 Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către Perfect Outfit, aceștia fiind opozabili Clienților/Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-lui se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzăator din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.16. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, INTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI


Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunile “Întrebările și răspunsurile clienților” și “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.


În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acorda Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.


Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

 

 16.1 să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;


16.2  să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;


16.3    să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;


16.4    să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;


16.5   să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit  produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;


16.6     să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;


16.7     să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;


16.8    să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către  Vânzăator sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;


16.9     să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

 
Pe lângă o evaluare realist, criticăa, în momentul înscrierii unui Review,  Utilizatorul/Clientul/ Cumpărătorul va adauga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a  Rating-ului general.

 
Când un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termeni și Condițiile Site-ului. 


În cazul în care  Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în secțiunile “Întrebări și răspunsuri ale clienților” și “Review-uri”.


Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de sesizări din cadrul Site-ului. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.


17. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


17.1 PERFECT OUTFIT SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite Regulamentul European GDPR, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare.


www.perfectoutfit.ro este un site care aparține PERFECT OUTFIT SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Șimleu Silvaniei, Str. Crișan, nr.14, județ Sălaj, Inmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului Sălaj: Nr. J31/246/2020, Cod Unic de Inregistrare: 42639850


17.2  Conform cerințelor Regulamentului European GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Perfect Outfit are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.


17.3 Scopul colectării datelor este: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea  Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea  Bunurilor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a  Bunurilor și Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statisticăa, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul  Clientului/Cumpărătorului. Pentru mai multe detalii, poate fi consultată Politica de Cookie-uri.17.4 Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor.


17.5 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa- Șimleu Silvaniei, Str. Crișan, nr.14, județ Sălaj, în atenția PERFECT OUTFIT SRL vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.


17.6 Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

18. FORȚA MAJORĂ


18.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.


18.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.


 
19. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICTIA


Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Perfect Outfit și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. 

Termeni și condiții: Store Policies
bottom of page